Tilbakekalling av Helios glutenfri mørk bakemiks og Helios glutenfri lys bakemiks

Midsona trekker tilbake Helios glutenfri mørk bakemiks og Helios glutenfri lys bakemiks fra grossistlager, butikk og forbruker.

Følgende batcher kalles tilbake:

Helios glutenfri mørk bakemiks batch 0003082196 med best før 26.06.2024, batch 0003072684 med best før 15.08.2024, batch 0003083689 med best før 06.11.2024, batch 0003088643 med best før 04.12.2024 og batch 0003077106 med best før 03.09.2024

Helios glutenfri bakemiks lys batch 0003077976 med best før 11.06.2024 og batch 0003082752 med best fø 04.12.2024 og batch 0003082177 med best før 02.07.2024.


blobid2.pngblobid3.png

Årsaken til tilbaketrekkingen er funn av aflatoksin over grenseverdi i rismel brukt i bakemiksen.

Aflatoksin er muggsoppgifter fra sopper som normalt trives best i tropiske område. Aflatoksin er svært ujevnt fordelt i matvarer og mellom ulike partier av mat. Det kan for eksempel være høye konsentrasjoner i en del av et parti, mens det i en annen del ikke er noe.
Når det er fastsatt øvre grenseverdier, er det likevel ikke slik at mat som overstiger grenseverdien er utrygg, mens mat som inneholder farlige stoffer under en slik verdi er trygg. En grenseverdi er satt for å bidra til å redusere eksponering for farlige stoffer gjennom mat.
I denne saken er det oppdaget for høye verdier i rismel brukt i Helios bakemikser og vi har derfor valgt å kalle tilbake produktene for å redusere eksponeringen av farlige stoffer.

Andre batcher eller produkter er ikke berørt av tilbaketrekkingen.
Vi beklager de ulemper denne tilbaketrekkingen medfører.

Med vennlig hilsen,

Midsona Norge AS