Vi i Helios brenner for bærekraft og det gjenspeiler seg i alt vi gjør, fra jord til bord. Vi tenker på alt fra klimautslipp til menneskerettigheter i prosessen. Her får du vite mer om hvordan vi jobber med innkjøp, emballasje og transport for en mer bærekraftig verden.

Helios_oljer_800x800.jpg

Våre leverandører

Vi velger våre leverandører med omhu og forsikrer oss alltid om at de lever opp til den høye standarden vår. Vi gjør en grundig gjennomgang der leverandørene våre er nødt til å gi oss informasjon om alt som foregår i virksomheten deres innen bærekraft. Her er noen eksempler:

  • For å være en av Helios sine leverandører må man signere vår atferdskode. Den er basert på FNs veiledende prinsipper og inneholder regler om alt fra menneskerettigheter til antikorrupsjon, arbeidsrett og miljøpåvirkning. 
  • Om en leverandør oppholder seg i et høyrisikoland (ifølge vurderingene til organisasjonen Amfori BSCI) gjør vi en enda grundigere analyse for å sikkerstille at kravene våre oppfyllles. 
  • 90% av våre råvarer og produkter henter vi fra europeiske leverandører i dag. Vi har nære relasjoner med våre leverandører og vil stadig hjelpe dem med å bli enda bedre.
  • Mange av våre produkter er merket med Debio eller Fairtrade. Det innebærer at avlingene i produktet er dyrket med omtanke for både miljøet og menneskene som dyrker dem.

Helios spices 800x800.png

Emballasje

Vi streber etter å ha så bærekraftige produkter som mulig. I økologisk mat er det færre konserveringsmidler og tilsetningstoffer enn i konvenssjonelle. Det innebærer at vi trenger emballasje som oppfyller de tøffe kravene for mat. I noen tilfeller kan dette være pappemballasje, i andre tilfeller kan det være glass da for eksempel små produsenter i Italia eller Sri Lanka foreløpig ikke har mulighet til å pakke i annen emballasje. 

I de tilfellene vi trenger å bruke plast, som er et godt materiale for å opprettholde smak, kvalitet og holdbarhet, prøver vi å bruke en god plast vi kan gjøre så resirkulerbar som mulig. Vi prøver alltid å bruke så lite med materiale som mulig, slik at vi unngår unødvendige rester. 

Undertegnet Plastløftet

Vi har signert Plastløftet og har som mål å ha 100% resirkulerbar plastemballasje innen 2025. Her kan du lese mer om det.

Den pappemballasjen som brukes i våre egne fabrikker lages av 100% FSC-merket papir for et bærekraftig skogbruk.

forest+road.jpg

Bærekraftig produksjon og transport

Vi jobber hardt for å etterlate oss et så lite miljøavtrykk som mulig, men vi har ikke nådd nullutslipp. Visste du at vi derfor klimakompenserer all produksjon? Det har vi gjort i mange år, og Helios har siden 2016 som første matvaremerket i Norge frivillig klimakompensert for egne matvarer. Dette gjøres gjennom et prosjekt vi er stolte av å få være en del av:

Prosjekt Ghana

I Ashanti-regionen i Ghana er det vanlig for fattige husholdninger å bruke trekull som brensel. Dette er tradisjonelle ovner som utsetter befolkningen for giftig røyk og gass – et problem vi i Helios ønsker å gjøre noe med ved å gi energieffektive og rentbrennende kjøkkenovner. Hovedmålet med prosjektet er å redusere forbruk av trekull som brensel. Ved å tilby lokalbefolkningen rimelige, rentbrennende kjøkkenovner kan de erstatte tradisjonelle ovner som utsetter dem for giftig røyk og gass fra forbrenningen av trekull ved matlaging.

Prosjektet har både sosiale, økonomiske og miljømessige fordeler:

  • Sosiale fordeler: Prosjektet skaper arbeidsplasser for lokalbefolkningen ved at både kvinner og menn i regionen blir ansatt for å produsere ovner. Dette gir flere et levebrød med lønn som er 80 prosent høyere enn minstelønn. Ovnene produseres lokalt av skrapmetall.
  • Økonomiske fordeler: En betydelig andel av et årlig husholdningsprosjekt går med til innkjøp av trekull. Ved å redusere behovet reduseres også utgifter for en familie tilsvarende. Undersøkelser viser at prosjektet har gitt både kostnadsbesparelser og forbedret helse for de som tar i bruk ovnene.
  • Miljø- og helsemessige fordeler: Mer rentbrennende ovner gir helsegevinster ved at mindre kullos og giftig røyk pustes inn. Dette gjelder særlig for kvinner og barn som har det tradisjonelle ansvaret for husholdningen i lokalsamfunnet. Kjøkkenovnene er 40 prosent mer energieffektive enn tradisjonelle ovner, og bruker mindre trekull. Prosjektet bidrar til redusert etterspørsel av trekull, og dermed også til mindre avskoging. 

Siden 2016 har vi i Helios, som første matmerket i Norge, frivillig klimakompensert for egne matvarer. Oppdraget går ut på å beregne totalt klimautslipp målt i tonn CO2-ekvivalenter for alle Helios-produkter. Hensikten er å kompensere for de totale klimautslippene som beregnes, slik at Helios kan tilby klimakompenserte matvarer.

Pengene fra klimakompenseringen går direkte til prosjektet i Ashanti-regionen i Ghana. Med dette ønsker vi å ta et viktig samfunnsansvar ved å bidra til lavere klimautslipp og samtidig løse sosiale problemer. Dette er bare ett eksempel på hvilke muligheter som finnes til å bidra med noe sosialt viktig i samfunnet, og samtidig kompensere for klimautfordringene ved dagens matforsyning. Vi håper vårt initiativ også gir inspirasjon til andre i bransjen til å utnytte dette potensialet. Tenk bare hvor stort potensialet er hvis vi er flere som bidrar!

Bærekraftig transport

  • Vi prøver alltid å gjøre transporten vår mer effektiv og tester akkurat nå ulike former for dobbeltstabling av pallene våre. Vi tenker på transportperspektivet allerede i starten av innovasjoner med å se på  produktdesign, valg av emballasje og fyllingsgrad.
  • Vi bruker aldri fly til å transportere produktene våre.
  • I løpet av 2020 har vi fokusert på å legge langdistansetransporter fra lastebil til tog. Dette tallet har steget fra 3% til 20% på ett år.

 

Matsvinn Bild.png

Mindre matsvinn

Et viktig aspekt ved bærekraftig mat er at så lite som mulig skal gå til spille. I vår egen produksjon produserer vi så ressurseffektivt som mulig, resirkulerer den største delen av avfallet vårt, donerer bort produkter som har blitt merket feil, og det svinnet som er uungåelig sender vi til det lokale biogassanlegget slik at det kan bli ny energi eller gjødsel til landbruket i nærområdet. 

Men for at matsvinnet skal bli så lite som mulig trenger vi også litt hjelp. Visste du at i følge FN blir så mye som en tredel av all maten som blir produsert kastet? Her finner du Matvett.no sine beste tips til hvordan du kan minke ditt eget matsvinn. 

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraftig mat, biologisk mangfold og plantebaserte innovasjoner? Klikk her!