Debio

Merkinger_Debio_150x150.jpg

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. De er garantisten for at varer merket med økologiske godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte.

Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften
Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Kontrollordningen
Debio sin kontrollordning følger varene fra jord til bord. Produsentene søker om å bli en del av kontrollordningen, og Debio inspiserer og sjekker at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon. Alle som får en godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Debio har jevnlig kontakt med produsentene for å veilede om reglene og for å kontrollere at produksjonen foregår som den skal. På denne måten sikrer vi den økologiske kvaliteten, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Kilde: Debio

EU-merket

Merkinger_EUmerket_150x150.jpg

Innenfor EU ble den nye logoen en obligatorisk del av emballasjen til alle ferdigpakkede økologiske produkter fra og med 1. juli 2010. Norge har ennå ikke implementert nytt økologiregelverk, og derfor venter vi fortsatt på at det samme kravet skal bli gjeldende her.Enkelte praktiske detaljer gjør det også vanskelig for norske produsenter å ta i bruk EU-logoen før den nye forskriften er fastsatt. Det er ikke vedtatt referansenummer for Debio som kontrollinstans, og heller ikke laget tilpasningstekster for angivelse av opprinnelsessted for råvarene i forbindelse med logoen. Dette er tilleggstekster som er obligatorisk sammen med selve EU-logoen.

Først når Landbruks- og matdepartementet fastsetter dette i den nye økologiforskriften, vil EU-logoen med riktige tilleggstekster kunne tas i bruk på norske produkter. Det er usikkert når dette vil skje, men det er rimelig å anta at det blir en utvidet overgangsperiode før EU-logoen må være på plass på alle økologiske ferdigpakkede varer.

Kan brukes på importprodukter.
Likevel vil det allerede nå dukke opp produkter i norske butikkhyller med både EU-logo og Ø-merke. Dette dreier seg da om utenlandsk produkter der virksomheten har godkjenning fra Debio for å bruke Ø-merket i tillegg til opprinnelig merking på emballasjen. Her er det tilpasningsteksten fra opprinnelseslandet som skal brukes i tilknytning til EU-logo.

Kilde: Debio

Demeter

Merkinger_Demeter_150x150.jpg

Mat som er biodynamisk dyrket har et eget godkjenningsmerke, det internasjonale Demeter-merket. For godkjenning av biodynamisk landbruksdrift må alle minstekrav for økologisk produksjon være oppfylt, i tillegg til en rekke egne krav.Den biologisk-dynamiske driften er i dag et resultat av et årelangt og omfattende forsøks- og forskningsarbeid samt praktiske erfaringer. I ca. 50 land dyrkes det biologisk-dynamisk.

Demeter-merket
Den økologiske driftsretningen biologisk-dynamisk landbruk er utviklet med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Landbruksmetoden er praktisert i Norge fra først på 1930-tallet. For godkjenning av biologisk-dynamisk landbruksdrift må alle minstekrav for økologisk produksjon være oppfylt, i tillegg til egne krav.
Biologisk-dynamisk produksjon har et eget godkjenningsmerke, det internasjonale Demeter-merket. Dette brukes i Norge som et tilleggsmerke til Ø-merket. Navnet Demeter er hentet fra oldtidens greske fruktbarhetsgudinne. Demeter-merket har vært registrert i Norge siden 1951.

Kilde: Biologisk Dynamisk Forening

Fairtrade

Merkinger_Fairtrade_150x150.jpg

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan de selv bekjempe fattigdom.Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i utviklingsland, slik at de kan investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid.

Fairtrade-merking av produkter er et konkret og pålitelig verktøy for importører og forbrukere i Norge som ønsker å bidra til mer rettferdig handel og utvikling i fattige land.

Kilde: Fairtrade Norge