Content1 | col1

Debio

Debio kontrollerer og godkjenner økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. De er garantisten for at varer merket med økologiske godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Alle økologiske matvarer som produseres i Norge har en godkjenning fra Debio. Denne godkjenningen er en forutsetning for å kunne si at et produkt er økologisk, og for å kunne bruke Ø-merket i markedsføringen.

Økologiforskriften
Begrepet økologisk er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området (økologiforskriften). I dag er mesteparten av Debios virksomhet konsentrert rundt det å føre tilsyn med økologisk produksjon etter økologiforskriften. Tilsynet er basert på en avtale med Mattilsynet, og kontrollen omfatter både gårdsbruk, foredlingsbedrifter, pakkerier, omsetningsledd og importører.

Kontrollordningen.
Debio sin kontrollordning følger varene fra jord til bord. Produsentene søker om å bli en del av kontrollordningen, og Debio inspiserer og sjekker at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon. Alle som får en godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Debio har jevnlig kontakt med produsentene for å veilede om reglene og for å kontrollere at produksjonen foregår som den skal. På denne måten sikrer vi den økologiske kvaliteten, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Kilde: Debio
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS