Content1 | col1

Demeter

Mat som er biodynamisk dyrket har et eget godkjenningsmerke, det internasjonale Demeter-merket. For godkjenning av biodynamisk landbruksdrift må alle minstekrav for økologisk produksjon være oppfylt, i tillegg til en rekke egne krav. Den biologisk-dynamiske driften er i dag et resultat av et årelangt og omfattende forsøks- og forskningsarbeid samt praktiske erfaringer. I ca. 50 land dyrkes det biologisk-dynamisk.

Demeter-merket
Den økologiske driftsretningen biologisk-dynamisk landbruk er utviklet med utgangspunkt i Rudolf Steiners antroposofi. Landbruksmetoden er praktisert i Norge fra først på 1930-tallet. For godkjenning av biologisk-dynamisk landbruksdrift må alle minstekrav for økologisk produksjon være oppfylt, i tillegg til egne krav.
Biologisk-dynamisk produksjon har et eget godkjenningsmerke, det internasjonale Demeter-merket. Dette brukes i Norge som et tilleggsmerke til Ø-merket. Navnet Demeter er hentet fra oldtidens greske fruktbarhetsgudinne. Demeter-merket har vært registrert i Norge siden 1951.

Kilde: Biologisk Dynamisk Forening
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS