Content1 | col1

EU-merket

Innenfor EU ble den nye logoen en obligatorisk del av emballasjen til alle ferdigpakkede økologiske produkter fra og med 1. juli 2010. Norge har ennå ikke implementert nytt økologiregelverk, og derfor venter vi fortsatt på at det samme kravet skal bli gjeldende her. Enkelte praktiske detaljer gjør det også vanskelig for norske produsenter å ta i bruk EU-logoen før den nye forskriften er fastsatt. Det er ikke vedtatt referansenummer for Debio som kontrollinstans, og heller ikke laget tilpasningstekster for angivelse av opprinnelsessted for råvarene i forbindelse med logoen. Dette er tilleggstekster som er obligatorisk sammen med selve EU-logoen.

Først når Landbruks- og matdepartementet fastsetter dette i den nye økologiforskriften, vil EU-logoen med riktige tilleggstekster kunne tas i bruk på norske produkter. Det er usikkert når dette vil skje, men det er rimelig å anta at det blir en utvidet overgangsperiode før EU-logoen må være på plass på alle økologiske ferdigpakkede varer.

Kan brukes på importprodukter.
Likevel vil det allerede nå dukke opp produkter i norske butikkhyller med både EU-logo og Ø-merke. Dette dreier seg da om utenlandsk produkter der virksomheten har godkjenning fra Debio for å bruke Ø-merket i tillegg til opprinnelig merking på emballasjen. Her er det tilpasningsteksten fra opprinnelseslandet som skal brukes i tilknytning til EU-logo.

Kilde: Debio
Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS