Hvorfor velge økologisk mat?

Økologisk mat er helt naturlig, slik den er skapt av naturen selv. Den er dyrket uten bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler og foredlet uten at kunstige tilsetningsstoffer og annet unødvendig er tilsatt. Det betyr at du får i deg renere mat, bedre mat og sunnere mat, i den forstand at du minimerer mengden kjemiske tilsetningsstoffer som du får i deg.

Økologisk mat har ofte høy kvalitet og plantene får vokse i sitt eget naturlige tempo, og høstes først når de er modne. Flere undersøkelser hevder at økologiske planter har et høyere innhold av vitaminer, mineraler og antioksidanter, i tillegg til fravær av sprøytemiddelrester. Derfor har også f.eks. økologisk frukt et naturlig utseende og man kan trygt bruke skallet! I mange tilfeller er antioksidantnivået høyere fordi frukt og grønnsaker må bygge opp sitt eget immunforsvar på naturlig vis.

 

I tillegg til at økologisk mat er bedre for deg, er det et miljøaspekt ved å velge økologisk. I stedet for kunstgjødsel og kjemisk-syntetiske sprøytemidler bruker bonden husdyrgjødsel og vekstskifte. Det betyr at man ikke utarmer jorda, men veksler på de sortene man dyrker. Dette gjør det vanskeligere for skadedyr, ugress og sopp å få fotfeste, uten at man må bruke soppmidler og kjemiske insektmidler. Forskning viser f.eks. at det finnes mindre muggsopp og soppgifter i økologisk korn. Både det biologiske mangfoldet og vårt rene vann har det bedre ved økologisk jordbruk!

 

For oss handler det om sunn fornuft. Mindre av det kunstige og mer av det naturlige er bedre både for deg, barna dine, dyrene og jorda vår!

 

10 gode grunner til å velge økologisk:

 

1. Du får mat uten rester av sprøytemidler.
Når du spiser økologisk slipper du rester av sprøytemidler, som ikke bare dreper insekter, ugress og plantesykdommer, men også kan være skadelig for oss mennesker.

2. Du får mat med mer smak.
Økologiske grønnsaker inneholder generelt flere nærings- og smaksstoffer og mindre vann pr. kg enn ikke-økologiske grønnsaker.

3. Du får rene varer uten sminke.
Økologiske matvarer er ikke sminket med fargestoffer eller tilsatt kunstige tilsetningsstoffer. Vi må være klare over at matvarer som ser "perfekte" ut, ofte er farget og overflatebehandlet og derfor faktisk er langt fra perfekte i et miljø- og helseperspektiv.

4. Økologiske dyr har bedre forhold.
Høy dyrevelferd er viktig i økologisk landbruk, blant annet har økologiske dyr bedre plass inne og oftere tilgang til uteareal, samt at de får næringsrikt, rent økologisk fôr.

5. Økologisk landbruk er godt for vannet vårt.
Økologiske bønder bruker ikke sprøytemidler og kunstgjødsel som kan forurense vassdrag og grunnvann.

6. Bevar en rik og ren natur.
Naturen er rikere og renere med økologisk landbruk, og vi bevarer bier, humler og andre pollinerende insekter som hjelper oss med 1/3 av verdens matproduksjon!

7. Naturlig mat er sunn fornuft.
Målet i økologisk produksjon er sunne og robuste dyr og planter.

8. Nei takk til genmanipulert mat.
I økologisk produksjon blir det hverken brukt genmanipulering i mat til mennesker eller i fôr til dyr. Hovedgrunnen er at føre-var-prinsippet legges til grunn og det er ikke forsket nok til at vi kan være sikre på at det er trygt.

9. Ø-merket står for grundig kontroll.
Det grønne, norske Ø-merket og EU's økologilogo er din garanti for økologisk kvalitet. Hver produsent kontrolleres minst en gang i året, og om Debio ønsker kan de dra på uanmeldt kontroll når som helst.

10. Økologi er godt for utviklingsland.
En rekke internasjonale undersøkelser viser at økologiske metoder kan hjelpe fattige bønder i Afrika, Asia og Sør-Amerika med å produsere mer mat og tjene mer penger.

 

Kilde: Oikos.no

   

   Flere artikler

   Lær mer

   Syzweb publiseringsløsning levert av MarkedsPartner AS